Felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara hallgatói konferenciát hirdet a Hírközlési és Informatikai Egyesület tudományos bizottsága, az MTA Távközlési Rendszerek Bizottsága és az IEEE Hungarian AP/ED/MTT/ComSoc chapter támogatásával.

A konferencia célja kettős. Egyrészt a legjobb végzős hallgatók számára fórumot biztosít, ahol a diplomamunkájuk készítése során elért kiemelkedő eredményeiket be tudják mutatni a szélesebb szakmai közönségnek. Másrészt támogatja a tudományos indíttatású hallgatók első konferencia részvételét.

A konferenciára elsősorban az MSc képzésben 2017-ben, a meghirdetett témakörökben diplomázó hallgatók és a tanulmányaikat a 2016/2017-es évben megkezdett doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk. A konferenciára egyszerzős, saját eredményeket bemutató magyar vagy angol nyelvű cikkeket lehet benyújtani (a konzulenst mint társszerzőt megjelölve).
A konferenciára szakmai színvonalának biztosítása érdekében a benyújtott anyagokat, szakértőkből álló bíráló bizottság értékeli és dönt azok elfogadásáról. A konferenciára egy szerző csak egyetlen cikket adhat be.

A konferencia honlapján közzétett előadásokat a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok című doktori programokra történt jelentkezések elbírálása során kezdeti tudományos tevékenységként - a felvételi szabályzatban rögzített publikációs pontszámok számítási módja szerint - elismeri.
Angol nyelven beadott cikk esetén 5 pontot, magyar nyelven beadott cikk esetén 3 pontot kap a felvételiző.

A konferencia előadást a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Doktori tanácsa magyar nyelvű publikációnak ismeri el.

A konferenciára elsődlegesen (de nem kizárólagosan) az alábbi témakörökből várjuk a jelentkezőket:

 • Antennák, smart antennák
 • MIMO rendszerek, tér-idő kódolás
 • Hullámterjedés, csatorna-modellezés
 • Mikrohullámú eszközök és rendszerek
 • Távérzékelés, navigáció
 • Elektromágneses kompatibilitás
 • Moduláció és kódolás, forrás és hibakorlátozó kódolás adaptív módszerek
 • Csatornamegosztás, -hozzáférési módszerek
 • Mobil hírközlés (földi –mobil és fix-, műholdas, WLAN, PAN, stb.)
 • Szenzor hálózatok
 • Elektronikus eszközök
 • Optikai távközlés
 • Optikai hálózatok és hálózatelemek
 • Új távközlési módszerek (pl.: HAP, UWB)
 • Jelfeldolgozás távközlő rendszerekben
 • Hálózatmenedzsment, hálózattervezés, hálózatüzemeltetés
 • IP mobilitás
 • Informatikai és távközlő rendszerek megbízhatósági, biztonsági kérdései
 • Informatika és távközlés határterületei
 • Hálózati szolgáltatások és alkalmazások
 • Jövő internetje
 • Forgalom elmélet, forgalom mérés
 • Energia hatékony infokommunikációs hálózatok
 • Szoftver rádió
 • Mesterséges intelligencia
 • Beszéd információs rendszerek
 • Szoftver technológia
 • Elektromágneses térelmélet
 • Meta-anyagok tervezése és alkalmazása
 • Roncsolásmentes anyagvizsgálat
 • Nemlineáris anyagok modellezése
 • Elektromágneses térszámítással összefüggő inverz problémák
 • Elektromágneses térszimuláció parallel számítási környezetben (pl. GPU)
 • Térszámítási feladatok közelítő megoldása
 • Virtualizing Network Services-Telefon Cloud
 • Big Data, Data Sciences
 • Software Defined Network
 • Next Generation Information Platforms